Meny
Evenemang

Rita Nettelstad - The eye can see far, but the hand can not reach

Vilket samband finns mellan romantiken, Hölderlins vandringar och Maria Montessoris skola i Perugia?

Rita Nettelstad söker i utställningen The eye can see far, but the hand can not reach svar på frågan. Genom att arbeta med pennans flyktiga och repetitiva rörelse, med kontraster och motsatser, skalor och linjer, skapar hon både distans och närhet till ämnet. Blickens överordnade position utgör ytterligare en central fråga för utställningen - vad innebär det att betrakta och betraktas? Som i fallet med Montessoris pedagogik, där barnen obemärkt skulle övervakas för att med en osynlig hand leda dem till att bli nya, förbättrade, människor. Genom att hänge sig till verket strävade romantikerna efter att närma sig någonting bortom människan. Denna metod möjliggjorde en annan blickpunkt, en blick som inte utgick från det egna subjektet. I videon Flash of tomorrow arbetar Nettelstad med ett liknande grepp. Här finns bilder som i vår kultur fått en närmat mytisk karaktär; den ensamma, vandrande pojken, den livlösa, passiva kvinnokroppen, skogsdungen. Nettelstad sammanför dessa bilder i ett tillsynes enkelt narrativ, men där varje enskild bild bär på åtskilliga lager, stämningar och tolkningsmöjligheter.

Med videon Flash of tomorrow mottog Rita Nettelstad 2018 års pris för Bästa Film, i kategorin Konstfilm, vid Frame Filmfestival i Göteborg. I priset ingår ett stipendium på 10 000 kronor, finansierat av Kultur i Väst, samt visning av filmen på Borås Konstmuseum.Datum: 23 aug
Datum: 24 aug
Datum: 25 aug
Datum: 26 aug
Datum: 27 aug
Datum: 28 aug
Datum: 29 aug
Datum: 30 aug
Datum: 31 aug
Datum: 1 sep
Datum: 2 sep
Datum: 3 sep
Datum: 4 sep
Datum: 5 sep
Datum: 6 sep
Datum: 7 sep
Datum: 8 sep
Datum: 9 sep
Datum: 10 sep
Datum: 11 sep
Datum: 12 sep
Datum: 13 sep
Datum: 14 sep
Datum: 15 sep

Presentkort

Läs mer om hur du köper och löser in våra presentkort.

Vår verksamhet

Vilka är vi? Vad gör vi? Vad vill vi? Lär dig mer om oss.

Sommartorsdagarna®

Välkända artister varje torsdag hela sommaren.