Följ oss

Nationaldagen i Borås – Offentligt årsmöte onsdagen den 13 april

31 mars 2016

Nationaldagen i Borås – Offentligt årsmöte onsdagen den 13 april 2016 kl. 18.30.

Plats: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 A, Borås. Lokal: PROTEKO, plan 3, rum Viskan

Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås inbjuder allmänheten och representanter för ideella, fackliga, politiska föreningar och organisationer att deltaga i årsmötet och framföra  sina synpunkter på program för Nationaldagens firande i Borås måndagen den 6 juni 2016. Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas.  Anmälan om deltagande i årsmötet samt efterföljande enklare servering lämnas till PROTEKO´s expedition tel. 033-410107 senast måndagen den 11 april.