Följ oss

Besöksmätning

Borås City Samverkan utför mätningar av besöksstatistik i centrum. Syftet är att få bättre kunskap om gång- och cykelflöden och därigenom kunna vidta rätt åtgärder för utvecklingen av city. Mätningen sker genom anonymiserad registrering av wifi-signaler från mobiltelefoner och datorer.

Borås City Samverkan och Bumbee Labs följer Datainspektionen beslut angående hur systemet för besöksräkning ska anpassas för att vara tillåten med hänsyn till personuppgiftslagen. Systemet är nu utformat så att enskildas rörelser i Borås Citykärna inte kan kartläggas. Uppgifter som kan hänföras till enskildas mobiltelefoner eller liknande utrustning raderas direkt efter den registrering som behövs för att ta fram statistik över hur många personer som passerar vid en viss position. Endast avidentifierad statistisk information kvarstår, som exempelvis antal passager förbi en viss geografisk position och så kallade heat maps. Borås City Samverkan har även inkommit med förslag på hur utformning av text och bild för skyltar som ska informera besökare i city om besöksmätningen.

Borås City Samverkan AB. Orgnr: 556411-6001 är personuppgiftsansvarig (PUA)
Sven Eriksonsplatsen 3, 503 38 Borås. Kontaktperson: Lisa Statham cityledare 0706-49 88 02. Mail: lisa.statham@borascity.com

Bumbee Labs AB. Orgnr 556845-1198 är personuppgiftsbiträde (PUA)
Box 7748, 103 95 Stockholm. Kontaktperson: Staffan Liljestrand grundare/styrelseordf. 070-542 01 90. Mail: staffan.liljestrand@bumbeelabs.se

Endast Bumbee Labs får tillgång till informationen som högst tillfälligt sparas i några sekunder endast för att bestämma position.