Borås 400 år
Borås 400 år
Följ oss

Förnimmelser av tid

Förnimmelser av tid

När verk från olika tidsepoker, i olika material och teknik, möts i ett nytt sammanhang uppstår en synergi där verken ger nytt liv och betydelse åt varandra.

I den här utställningen presenteras ett urval verk ur Konstmuseets samling. Det är ett utsnitt som spänner över en lång tidsperiod och visar exempel på samlingens spännvidd. De tidigaste verken är från 1700-talet och de senaste från vår samtid, sammanförda utifrån ett antal genomgående spår.

Läs mer om utställningen på Borås Konstmuseums hemsida.

 Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 21 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 22 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 23 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 24 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 25 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 26 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 27 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 28 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 29 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 30 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 31 may
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 1 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 2 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 3 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 4 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 5 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 6 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 7 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 8 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 9 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 10 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 11 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 12 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 13 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 14 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 15 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 16 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 17 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 18 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 19 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 20 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 21 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 22 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 23 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 24 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 25 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 26 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 27 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 28 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 29 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 30 jun
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 1 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 2 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 3 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 4 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 5 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 6 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 7 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 8 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 9 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 10 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 11 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 12 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 13 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 14 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 15 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 16 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 17 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 18 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 19 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 20 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 21 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 22 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 23 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 24 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 25 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 26 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 27 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 28 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 29 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 30 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 31 jul
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 1 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 2 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 3 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 4 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 5 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 6 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 7 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 8 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 9 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 10 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 11 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 12 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 13 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 14 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 15 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 16 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 17 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 18 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 19 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 20 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 21 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 22 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 23 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 24 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 25 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 26 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 27 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 28 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 29 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 30 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 31 aug
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 1 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 2 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 3 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 4 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 5 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 6 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 7 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 8 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 9 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 10 sep
Plats: Borås Konstmuseum
Datum: 11 sep