Följ oss

Foodtruck

På den här sidan får du all information du behöver veta om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks i stadskärnan och hur du ansöker om plats.

Food trucks
Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering och omsorg. Nedan följer information som ska vara till hjälp när du planerar försäljning från foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler
Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. Foodtrucks ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Ansökan
Ansökan görs till Borås City via e-post.
info@borascity.se

Utbredning och placering
Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får ställas upp på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan. Vi på Borås City kan hjälpa dig med plats på Stora torget, på torghandelsytan.
Karta för uteserveringar och foodtrucksPdf, 1.1 MB.

Livsmedelshantering
En foodtruck är en livsmedelsanläggning och räknas som en livsmedelsverksamhet. Om du stadigvarande ställer upp den i Borås Stad ska du registrera den hos Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad. Om du har ambulerande försäljning så registerar du din foodtruck i hemkommunen.
Information om vad som gäller för livsmedelsverksamheter

Vatten/Avlopp
Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, till exempel genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare ska följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering
Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken (detta inkluderar även uppställningsytan).

Brandfarligt gods
Foodtrucks ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänst.

Viktigt att tänka på

  • Som foodtrucks räknas modell ”husbil”. Släp går också bra som foodtruck. Se då till att dragkroken inte står placerat olämpligt och skapar en olycksrisk.
  • Du får inte göra ingrepp/fastsättning av markiser, väderförankringar eller dylikt i markbeläggningen.
  • Du ska hålla ordning och dagligen städa på området omkring foodtrucken. Papperskorgar ska finnas intill foodtrucken.
  • Du får ställa upp möbler (som exempelvis cafégrupp) intill din foodtruck.
  • Du ska följa alla villkor och andra påpekanden från Borås Stad eller Polisen annars kan ditt tillstånd dras in, även under pågående ansökt uppställningstid.