Följ oss

Om oss

Vår huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det gör vi genom ett 40-tal olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Vi är också en stark röst när det gäller utvecklingsfrågor som trafik, parkeringsplatser, stadsmiljö och tillgänglighet. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad gör vi det möjligt.

VAD ÄR BORÅS CITY?

Borås City Samverkan AB är ett centrumbolag som arbetar för en levande stadskärna. Vårt uppdrag är att verka för en levande stadskärna året om, dygnet runt. Vår målsättning är att Boråsare och besökare ska välja stadskärnan som sin handels- och mötesplats.

Vi ägs av föreningarna Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås. I styrelsen finns även krögare och Borås Stad representerade.

VAD GÖR BORÅS CITY?

Det finns många sätt att utveckla en stadskärna. En del förändringar kräver lång framförhållning och stora investeringar, men även det lilla är betydelsefullt. Med andra ord, vi arbetar med allt från Viskanpromenaden till modevisningar.

Vi stöder befintliga och nya evenemang som vill ha stadskärnan som sin arena. Vi utvecklar och driver även egna evenemang som ska gagna verksamheterna i stadskärnan.

Vi utvecklar platsen genom att delta i stadsutvecklingsprojekt och samverksansgrupper. Vi företräder våra ägare Butiker i Borås och Centrumfastighetsägare i Borås samt de verksamheter som är anslutna till oss. Borås City äger inte platsen vi verkar på, den ägs av staden och näringen i stadskärnan, därför är samverkan ledordet för vår verksamhet.

Här är några exempel på utvecklingsgrupper och projekt som vi driver eller deltar i:
– Etableringsgrupp för Borås City – uppsökande och mottagande av nya etableringar till stadskärnan
Drömmen om Borås – Hur ska våra största shoppingstråk se ut och fungera i framtiden.
– Julbelysningsgruppen
– Handelsrådet – under 2012 genomfördes en stor handelsutredning för Borås Stad och år 2015 genomförde vi nästa steg av denna för att utveckla handeln i Borås.
– Trafikgruppen – Borås City, Centrumfastigheter och Butiker i Borås samverkar med Tekniska förvaltningen om hur trafiken i Borås City ska fungera.

Vill du vara med? Anslut din verksamhet till Borås City

Var och en kan naturligtvis göra sitt, men tillsammans med våra medlemmar blir vi en kraft som kan göra skillnad. Vi har idag 125 medlemsföretag, allt ifrån butiker, caféer, restauranger till banker och tandläkare. Alla som har en verksamhet i stadskärnan kan vara med! Via Centrumfastigheter i Borås är även ca 70 stycken fastighetsägare knutna till oss.

Det här får du som medlem i Borås City

Information & delaktighet:
– Borås Citys nyhetsbrev – innehåller information om vad som är på gång i city. .
– Bli delaktig i ett nätverk av företagare i Borås city.
– Möjlighet att påverka och tycka till i frågor som rör vår gemensamma stadskärna.
– Dekal till dörren om att du är med samt dekaler vid speciella öppettider under sommar och jul.
– Möten med anslutna och inbjudan till andra evenemang. Vi träffas på frukostföreläsningar, citypuben, vår årliga fest och fler tillfällen.

Erbjudanden & rabatter:
– Möjlighet att ansluta dig till vår cityvärd som hjälper dig med säkerheten i butik.
– Annonsrabatter vid viss gemensam annonsering.
– Erbjudanden från andra företag som går via Borås City för att nå företagen i city.

Mer marknadsföring av din verksamhet
– Dina uppgifter på vår webbsida www.borascity.se
– Du står som avsändare vid viss annonsering

Aktiviteter
– Din anslutningsavgift går delvis till att genomföra aktiviteter som lockar kunder till Borås city.
– Du får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter, ex Restaurangveckan, modevisning mm.

Borås Citys presentkort
Som medlem har du möjlighet att ta emot vårt gemensamma presentkort som är en uppskattad present. Du marknadsförs då i samband med all försäljning av presentkort som är stora volymer per år.

Vill du vara med?
Mer information om priser och anslutning får du genom att kontakta oss.
E-post: info@borascity.se

Det här är vi stolta över

Årets Stadskärna 2011
I maj 2011 blev vi utsedda till Årets Stadskärna, en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Utmärkelsen delas ut av Svenska Stadskärnor till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Så här löd juryns motivering:
Borås är bra på att vara stad och det märks att de satsar på det. Parterna gör målmed¬vetna långsiktiga satsningar vilka accelererat de senaste åren. Boråsaktörerna visar upp en mångsidig hög kompetens och drar åt samma håll. Plattformen för utvecklingsarbetet har utvecklats löpande och bygger på en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med ett fräscht Borås City AB som nu kompletterats med destinationsbolaget Borås Borås TME. Genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre. 

Borås city andas attraktion och lust!

Vi har fått Svenska Stadskärnors Quality Mark
Quality Mark (QM) är en kvalitetsmärkning för samverkansorganisationer i stadskärnor. QM är ett kvitto på att vi arbetar professionellt och långsiktigt med stadskärnans utveckling. Dessutom ger det oss möjligheten att återigen tävla om att bli Årets Stadskärna…

Vi ingår i Key Cities Group – en stadsutvecklingsgrupp för Sverige
Key Cities Group drivs av Svenska Stadskärnor och består av cityledare från de största och mest professionella städerna inom stadsutveckling i Sverige. Syftet med gruppen är kunskapsdelning mellan städerna och att städerna kan vara pionjärer för det senaste inom stadsutveckling. Här utvecklas olika projekt som kan implementeras först på de större orterna för att sedan sprida sig vidare.