Borås 400 år
Borås 400 år
Följ oss

Ägare

Borås City Samverkan AB är ett centrumbolag som arbetar för ett levande city. Vi ägs av Butiker i Borås (BiB) och Centrumfastigheter i Borås (CiB). Borås Stad ser vår verksamhet som viktig och bidrar därför till Borås Citys verksamhet. Vi hette tidigare Mitt i Borås Marknads AB.

Butiker i Borås (BiB)

Butiker i Borås (BiB) är ett nätverk för alla butiker i stadskärnan. BiB driver handelns frågor för att utveckla stadskärnan och äger hälften av aktierna i centrumbolaget Borås City, där de också har fem stycken styrelseplatser. Oavsett om du är ansluten till centrumbolaget Borås City eller inte är du som butiksägare i stadskärnan varmt välkommen att delta på nätverkets möten och framföra din åsikt.

Butiker i Borås ordförande är Anders Grune, Smycka och nås via andersgrune@hotmail.com.

Är du butiksägare eller butikschef city? Har du någonting som du skulle vilja diskutera, fråga eller tipsa om? Tveka inte att kontakta någon av styrelsemedlemmarna! Alla butiker i Borås city är välkomna att vara med.

Centrumfastigheter i Borås (CiB)

Centrumfastigheter i Borås (CiB) är en samverkan mellan fastighetsägare i Borås city som driver utvecklingen av city framåt i olika projekt. I Borås city finns 70-talet fastighetsägare som äger 120 fastigheter, därför behövs samordning i en grupp kring dessa frågor. Centrumfastigheter i Borås äger hälften av aktierna i centrumbolaget Borås City och har tre stycken styrelseplatser.

Borås City behöver ett engagemang hos alla fastighetsägare och ett enkelt sätt är att vara medlem i Centrumfastigheter i Borås. Kontakta gärna ordförande Erik Williamson vid intresse eller frågor, erik.williamson@castellum.se