Följ oss

Bli medlem i Borås City

Var och en kan naturligtvis göra sitt, men tillsammans med våra medlemmar blir vi en kraft som kan göra skillnad. Vi har idag ca 100 medlemsföretag, allt ifrån butiker, caféer, restauranger till banker och tandläkare.  Via Centrumfastigheter i Borås är även ca 70 stycken fastighetsägare knutna till oss. Det är tillsammans vi kan skapa en levande stadskärna som sjuder av liv och rörelse. Genom ett medlemskap har du möjlighet att vara med och påverka stadsmiljön, evenemangen, säkerheten och utvecklingen!

Förmåner med medlemskapet:

Borås Citys presentkort
Möjlighet att ta emot Borås Citys gemensamma presentkort, en mycket uppskattad gåva. En kostnadsfri anslutning och endast möjlig för dig som medlem.

Nätverksträffar
Bli inbjuden till nätverksträffar där vi bland annat bjuder in andra aktörer i stan som vill dela med sig av sin kunskap och information. Du blir delaktig i ett nätverk av företagare i Borås City och får möjlighet att träffa andra anslutna.

Aktiviteter och evenemang
Som medlem får du inbjudan till att medverka i aktiviteter och evenemang, komma med input och idéer. Exempelvis i Restaurangveckan, Shoppingminglet och Sommartorsdagarna.

Information och Nyhetsbrev
Genom regelbundna utskick av nyhetsbrev håller vi dig uppdaterad om nulägesbilden, kommande aktiviteter och evenemang.

Marknadsföring
Du får en presentation av ditt företag på Borås Citys hemsida och sociala mediekanaler där vi har en räckvidd på ca 25 tusen. Ta del av gemensamma kampanjer och marknadsföringsmaterial.

Var med och påverka
Gör din röst hörd och var med och påverka i stadsutvecklingsprojekt, aktiviteter och evenemang – frågor som rör vår gemensamma stadskärna

 

Vill du vara med?
Mer information om medlemsavgift och anslutning får du genom att kontakta oss.
E-post: Lina.Hjelmesten@borascity.se
Mobil:
0736-282547