Följ oss

Tillgänglighet

Nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information ställer särskilda krav på omgivningen. Det kan vara bra, eller rent av nödvändigt, att veta hur och om ett ställe är anpassat för funktionshinder innan ett besök.

Från denna sida når du en tillgänglighetsdatabas, som är en bra hjälp för dig med funktionshinder. I databasen kan du välja information utifrån dina behov. Vi har inventerat ett stort antal verksamheter och platser i stadskärnan. Sök på platsen du vill besöka i tillgänglighetsdatabasen.

Läs mer i Tillgänglighetsdatabasen

td-yellow