Följ oss

När ska regeringen inse det orimliga i sitt agerande?

16 februari 2021

Vi uppmanar regeringen att inte vänta längre. Se till att få ut stöden. Granskningar kan göras i efterhand för att säkerställa att rätt företag får ta del av bidragen. Nu är inte tiden att sitta på kontoret och göra utredningar. Inse det orimliga att införa restriktioner utan att följa upp med stöd. Vi är flera som påtalat detta under en längre tid. Vi vill därför kalla till möte med Löfven och Andersson för att snarast få svar på våra frågor. Vi är alla beredda att koppla upp oss på kort varsel och ge vår bild av hur våra städer mår efter ett år med coronapandemins konsekvenser.

När ska regeringen inse det orimliga i sitt agerande?

Vi har snart levt med pandemin och dess konsekvenser i ett helt år. Ett år av lidande för både privatpersoner och för företag, i vissa fall med tragiska följder där anhöriga gått bort och livsverk försvunnit. Regeringen har informerat om rekommendationer, ibland vaga och ofta öppna för tolkning, och infört hastiga restriktioner. De allra flesta har försökt följa dessa för att hjälpa till att få ner smittspridningen och skydda vår befolkning. För företagen har många restriktioner har haft svåra konsekvenser. Visst har det varit relativt lätt för den typ av företag som kunnat bidra genom att ordna för anställda att kunna arbeta hemifrån och fortsätta sitt värv på distans, men för väldigt många företagare som lever på att dra besökare till sig så har det varit förödande.

Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna deras medlemmar möter när de försöker parera regeringens snabba beslut om restriktioner eller förlängningar med planering av personal och inköp av varor. För restaurangerna är detta extra känsligt på grund av matvarornas hållbarhet och det faktum att det är en personalintensiv bransch. Även andra aktörer som handel, hotell och olika former av kultur och mötesarrangörer är drabbade.

Vi har en konkret fråga till statsminister Stefan Löfven: De utlovade stöden dröjer och redan ansträngda företagsekonomier övergår i omedelbar kris. Att läsa ett uttalande från statsministern om att regeringen inte är främmande för ytterligare stöd ”om man skulle upptäcka ett behov” tyder på en osedvanligt dålig förståelse för verkligheten. Hör du oss inte?

Och frågan går direkt till finansminister Magdalena Andersson: Vad ser du framför dig för verklighet? Är det att det är bättre att skjuta kostnader för staten på framtiden då de kommer att användas till bostadsbidrag, socialbidrag, a-kassa och liknande stöd när arbetslösheten stiger till skyhöga nivåer istället för att stötta företag som i grunden är sunda nu direkt?

Det är i så fall falsk matematik. Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas när många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas i och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter kommer de ekonomiska bidragen till fortsatt platsutveckling att minska, investeringar uteblir och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed kommer vi inte kunna vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen.

Vi uppmanar regeringen att inte vänta längre. Se till att få ut stöden. Granskningar kan göras i efterhand för att säkerställa att rätt företag får ta del av bidragen. Nu är inte tiden att sitta på kontoret och göra utredningar. Inse det orimliga att införa restriktioner utan att följa upp med stöd. Vi är flera som påtalat detta under en längre tid. Vi vill därför kalla till möte med Löfven och Andersson för att snarast få svar på våra frågor. Vi är alla beredda att koppla upp oss på kort varsel och ge vår bild av hur våra städer mår efter ett år med coronapandemins konsekvenser.

 

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg

Caroline Wallin, Cityledare Borås City

Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun

Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm

Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan

Stina Storm, VD City Örebro

Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund

Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening

Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan

Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City

Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg

Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Handelsplats Höganäs

Hanna Candell, VD Helsingborg City

Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm

Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg

Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan

Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel

Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City

David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan

Stina Storm, BID manager Norrköping

Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB

Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City

Lisa Thörn, VD Uppsala City

Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan

Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan

Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum

Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB

 

För mer information
Caroline Wallin, Cityledare, Borås City
0703626734
Caroline.wallin@borascity.se